MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 76763

  DUYURULAR

"SSK,BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI BİRLEŞMEMİŞ"..!!!!

   Çeşitli kamu kurumlarında çalışmış, sonuçta ssk dan emekli olmuş bir vatandaş, uzun yıllardan sonra, duyumları sonucu memuriyette geçen, istifadan dolayı alamadığı ikramiyesini talep etmeye karar vermiş. bana Anlattığına göre, ödeyecek parası yok avukat tutamamış.
Sormuş soruşturmuş, 5510 sayılı Kanuna bakmış ve İş Mahkemesinde dava açmış. Dava 2010  yılı Temmuz ayında açılmış.

   İlk duruşmada Davalı, yetki yönünden davanın reddini talep etmiş, Mahkeme davayı iki ay sonraya  ertelemiş. Davacı vatandaş yetki ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ve 5510 Sayılı Yasanın "uyuşmazlıkların çözüm yeri" ile ilgili maddesin gerekçe göstererek davanın devamını talep eder.
   Mahkeme, çeşitli duruşmalardan sonra Temmuz  2011 de Dosyayı, "talep edilebilecek tutarın belirlenmesi isteği" ile Kamu  Bankadan emekli bilirkişiye gönderir.
   Bilirkişi  raporu Aralık 2011 tarihinde, "bu davanın idari yargıda görülmesi gerektiğini, iş mahkemesinin yetkili olmadığını, takdiri mahkemeye ait olmak üzere" düzenler. Fakat kendisinden hasaplamayı, davacının isteyebileceği rakamı belirlemeden dosyayı mahkemeye sunar.

Duruşma Ocak 2012 tarihindedir. Davacı dosyadan edindiği bilgi ile bilirkişi raporuna karşı " 5510 Sayılı Yasa ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kurumların birleştiğini, bununla ilgili yasanın 101 Maddesinin "Uyuşmazlıkların çözüm yerini" gösterdiğini, Anayasa Mahkeme Kararını  öne sürerek, İş Mahkemesinin yetkili olduğunu ispatlamaya çalışır. Ayrıca  Bilirkişinin "hesaplama" görevini yerine getirmediğini ileri sürerek bilirkişi ücretinin ödenmemesi talep eder. Duruşma yargıcı, davacının Bu taleplerini reddeder. Ve açıldığı tarihten 19 ay sonra yetkisizlikten dolayı Davanın reddine kara verir. Dolayısı ile Yargılma vekalet giderlerini Davacıya yükler.

Bir Mahkeme, dava ile ilgili Yetkili olup olmadığına 19 ay sonra karar verebiliyor. Vatandaşa, ayrıca yargılama, vekalet ücreti yükleniyor,
Bu durumda hangi vatandaş hak arama hürriyetini kullanabilecek. Veya kullanmaya cesaret edebilecek.

SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı gibi 5510 sayılı Yasa ile birleştirilen kurumlar, yargıda meğerse birleşmemiş, binalarda birleşmemiş, Aynı bina içinde bir dilekçe vermeye kalksanız "Bağ-Kur ise alamayız" denecek kadar birleşmemiş. Peki bu kadar senedir çıkarılan 5510 Sayılı Yasa ile birleşen ne?
Birleşmemiş, bu kadar senedir birleştirilmeye çalışılıyor.
Zavallı vatandaşın suçu ne, iyi vatandaş olmak...
SMMM
Sosyal Güvenlik Uzmanı
 Bahaittin ÇAĞDAŞ