MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 76765

  DUYURULAR

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BİR DAVA DAHA KAZANILDI.!!

   ALMANYADA Kİ ÇALIŞMALARA AİT  SİGORTALI BAŞLANGIÇ TARİHİ, TÜRK SİGORTASI GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLDİ.!!!
   
   Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Yerel mahkemenin bu yöndeki kararını onadı.

   01.09.1974/ 07.2007 Tarihleri arasında Almanya da çalışmış olan vatandaş, 22.07.1977-22.05.1996 tarihleri arasını borçlanarak yatırır. 01.01.2008 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğini talep eder. Kurum, Vatandaşın Almanya daki 01.09.1974 tarihli Almanya sigorta başlangıç tarihini Türk Sigorta giriş tarihi olarak kabul etmez ve Emeklilik talebini reddeder.
    Vatandaş, İş Mahkemesin de tespit davası açarak;      "Alman Rant Sigortası giriş tarihinin Türk Sigortasına giriş tarihi olarak tespitini, 01.01.2008 tarihinden itibaten emekli maaşının bağlanması" talebiyle dava açar. Yerel Mahkeme bu davayı kabul eder. Davalı Kurum temyizi sonucu, 21. Hukuk Dairesi Kararı Davalı lehine bozar.
    Yerel Mahkeme Yargıtayın bozma kararına uymaz. Kararında direnir. Davalı tekrar temyize başvurur.

    21. Hukuk "Görevsizlik" kararı verir. Bunun sonucunda Dava Hukuk Genel Kuruluna gider. Hukuk Genel Kurulu Kararı sonucu Dava 21. Hukuk Dairesinde tekrar görüşülür. 21. Hukuk Dairesi, 17.10.2011 Tarihli Kararı ile,  Davalı Kurum olan SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TÜM İTİRAZ BAŞVRULARININ REDDİNE ve Yerel Mahkemenin " Alman Rant Sigortası girişinin, Türk Sigortasına giriş tarihi olarak kabul edilmesine, Emeklilik başvurusunun yapıldığı, 01.01.2008  tarihindden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına, birikmiş aylıkların ödenmesine"  dair kararını onaylar.

    Değerli site takipçilerimiz..
    Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışı sigorta başlangıcını, Türk Sigorta başlangıcı olarak her ne kadar kabul etmese de, Yüksek Yargı, önceki  ve bu Kararla, Yurtdışı sigorta başlangıç tarihini, Türk Sigortasına giriş tarihi olarak kabul etmektedir. Dayanak ise, Türkiye ile yapılmış Sosyal Güvenlik Sözleşmeleridir.
    Bu durumda olan vatandaşların vakit geçirmeden haklarını aramaları, onların erken ve az masrafla emekli olmalarını sağlayacaktır.
    Bu konuda bize danışmanızda yarar görüyoruz.

SMMM
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Bahaittin ÇAĞDAŞ

Leyla Uysal hakkındaki bu karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nın 18.04.2013 tarihli kararı ile kesinleşmiştir.
31.05.2013
Bahaittin Çağdaş